Opis wskazanych narzędzi:

1 Menu główne Biuletyny Informacji Publicznej Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku
2 Podmenu, menu głównego,  zbudowane jest z katalogów, oraz podkatalogów, w których zamieszczone zostały informacje i artykuły BIP.
3 Powrót do strony głównej CZP w Słupsku
4 Informacje o aktualnych ofertach pracy zamieszczone na stronie CZP w Słupsku
5 Informacje o aktualnych przetargach/konkursach zamieszczone na stronie CZP w Słupsku
6 Informacje o zakończonych przetargach/konkursach zamieszczone na stronie CZP w Słupsku
7 Strona główna BIP CZP w Słupsku, zawierająca informacje o oddziałach CZP wraz z numerami kontaktowymi i aktywnymi linkami przenoszącymi zainteresowanych do podstrony danego oddziału/poradni