tel. 59 83-22-546
kom. 515-068-963
mail: ordynator@psychiatria-slupsk.pl
mail: oddzialowa@psychiatria-slupsk.pl

Od dnia 01.01.2011 r. w Oddziale Psychiatrycznym działa
Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

( DETOKS )
Oddział Psychiatryczny w Słupsku powstał w 1970 roku. Jego założycielem i pierwszym ordynatorem był specjalista psychiatra Eugeniusz Szkop. Obecnie oddział psychiatryczny działa w strukturach Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku. Jest oddziałem ogólnopsychiatrycznym, stacjonarnym, koedukacyjnym.

Posiada 50 łóżek psychiatrycznych i 8 detoksykacyjnych. Mieści się w 4-piętrowym budynku dawnego Szpitala przy ul. Obrońców Wybrzeża 4 w Słupsku. Na parterze i 2 piętrze są sale chorych i gabinety zabiegowe, na 1 piętrze znajdują się gabinety lekarskie i psychologiczne, sala odpraw, sale do terapii zajęciowej i grupowej. Oddział posiada doskonałą, specjalistyczną, profesjonalną kadrę medyczną, która stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Personel zatrudniony w oddziale cechuje się życzliwością, otwartością oraz dużym poczuciem empatii. Są to:
– 4 lek. w dziedzinie specjalista psychiatrii ( w tym ordynator oddziału)
– 2 lek. w trakcie specjalizacji;
– dwóch psychologów;
– terapeutka zajęciowa;
– specjalistka ds uzależnień;
– 19 pielęgniarek ( w tym pielęgniarka oddziałowa);
– 4 ratowników medycznych, 1 sanitariusz;
– ksiądz kapelan;
– pracownik gospodarczy

Oddział Psychiatryczny świadczy usługi dla osób dorosłych w zakresie leczenia:
– chorób psychicznych ( schizofrenia i zaburzenia schizotypowe, choroby afektywne)
– organicznych zaburzeń psychicznych;
– zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych;
– zespołów zależności alkoholowej, psychoz alkoholowych, abstynenckich zespołów alkoholowych;
– zaburzeń nerwicowych;
– zaburzeń osobowości i zachowania;
– upośledzeń umysłowych.

Oddział Psychiatryczny korzysta z zaplecza laboratoryjno – diagnostycznego
( SIGMA, WSzS w Słupsku, RTG, TK).

Stosowane formy leczenia:
– farmakoterapia;
– terapia ruchu;
– zajęcia relaksacyjne;
– psychoedukacja;
– trening umiejętności społecznych;
– muzykoterapia;
– psychorysunek;
– spotkania społeczności terapeutycznej;
– spacery pod opieką terapeuty;

W Pododdziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji) prowadzona jest terapia motywująca do podjęcia dalszej terapii uzależnienia. Oddział współpracuje z innymi placówkami o podobnym profilu, z Akademią Pomorską w Słupsku, Wojewódzkim Zespołem Szkół Policealnych w Słupsku, gdzie studenci/uczniowie w ramach zajęć odbywają praktyki zawodowe w oddziale.

Do pobrania: Skierowanie do szpitala psychiatrycznego (wersja PDF)
Do pobrania: Skierowanie do szpitala psychiatrycznego (wersja edytowalna DOC)