Oddział psychiatryczny

tel. 59 83-22-546
kom. 515-068-963
mail: ordynator@psychiatria-slupsk.pl
mail: oddzialowa@psychiatria-slupsk.pl

Od 17.01.2022 w godzinach 13-15 jest mozliwe osobiste uzyskanie, u lekarzy leczących, informacji na temat stanu zdrowia pacjenta przez osoby upoważnione.

Obecnie oddział psychiatryczny działa w strukturach Słupskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4 w Słupsku. Jest oddziałem ogólnopsychiatrycznym dla osób dorosłych i udziela świadczeń w zakresie leczenia kryzysów w przebiegu chorób psychicznych, uzależnień, zaburzeń nerwicowych i osobowości.

Lekarzem Kierującym Oddziałem jest specjalista psychiatrii Alicja Sztelwander.

Oddział  posiada kadrę: specjalistów psychiatrii (w tym lekarz kierujący oddziałem), lekarzy rezydentów, psychologów, pielęgniarki, terapeutów zajęciowych, opiekuna medycznego, ratowników medycznych, pracownika socjalnego, sekretarek medycznych, pracownika gospodarczego.

/Na parterze, 2 i 3 piętrze znajdują się sale chorych i gabinety zabiegowe, na 2 piętrze znajdują się gabinety lekarskie i psychologiczne, na parterze znajdują się sale do terapii zajęciowej i grupowej/.

Na czas restrykcji pandemicznych na terenie oddziału jest wydzielony obszar leczenia i izolacji pacjentów z infekcją SARS COV-2.

W oddziale jest ustalany indywidualny plan diagnostyczno – terapeutyczny.

Stosowane są następujące formy oddziaływania terapeutycznego:

 • Farmakoterapia,
 • pomoc i wsparcie psychologiczne,
 • psychoterapia indywidualna i grupowa,
 • psychoedukacja,
 • psychoedukacja rodzin,
 • spotkania rodzinne,
 • trening umiejętności społecznych,
 • terapia zajęciowa,
 • spotkania społeczności terapeutycznej,
 • spacery pod opieką terapeuty,
 • pomoc socjalna.

Indywidualny kontakt telefoniczny rodzin z personelem jest sugerowany każdego dnia w godzinach 13.00 – 15.00. Z uwagi na trudności w identyfikacji osób dzwoniących, zachowanie tajemnicy lekarskiej i niemożność informowania przez telefon przekazywanie informacji klinicznych o pacjencie podlega szczególnym ograniczeniom.

Odwiedziny są możliwe i dotyczą pacjentów hospitalizowanych powyżej 7 dni, jeżeli stan psychiczny i fizyczny na to pozwala, według harmonogramu uzgodnionego z zespołem, osoba odwiedzająca musi mieć udokumentowane szczepienie przeciwko Covid - 19, lub test na obecność wirusa SARS-COV-2 ważny 48 h. Odwiedziny będą odbywać się w godzinach 16:00 – 17:00 w dniach dostarczania paczek pacjentom (poniedziałek, środa, piątek, niedziela) w ten sposób, aby nie kolidowały z postępowaniem diagnostyczno - terapeutycznym oraz posiłkami. Paczki podlegają kontroli przez personel pod kątem przedmiotów i substancji niedozwolonych.

Jednoczasowo 1 osoba z rodziny, zaś czas odwiedzin nie powinien przekroczyć 30 minut, odbywać się będą w świetlicy oddziałowej z zachowaniem dystansu. Osoba odwiedzająca (zawsze) i osoba odwiedzana (jest to możliwe ze względów medycznych ) w czasie odwiedzin jest zobowiązana założyć maskę medyczną. Dla pacjenta osoba bliska może przynieść rzeczy osobiste, środki czystości i ewentualnie jedzenie o dłuższym terminie ważności. W trakcie odwiedzin osoba odwiedzająca nie może wychodzić poza oddział oraz opuszczać miejsca wyznaczonego na czas odwiedzin (świetlica).

Szczegółowe informacje dotyczące odwiedzin pacjentów można uzyskać w dniach od poniedziałku do piątku, pod numerem telefonu 59 83 22 546 lub lekarza leczącego w godzinach od 13:00 do 15:00.

Decyzją Dyrektora Centrum odwiedziny rodzin są wstrzymane z powodu sytuacji epidemiologicznej od 23.10.2021 do odwołania.

Niedozwolone jest naruszanie dóbr osobistych i praw innych pacjentów w postaci rozpowszechniania ich wizerunku, w tym zdjęć innych pacjentów, oraz innych informacji wrażliwych.

Oddział zapewnia przechowanie cennych przedmiotów i pieniędzy w depozycie oddziału.

Oddział  nie odpowiada za rzeczy pozostawione przy pacjencie.

Oddział Psychiatryczny korzysta z zaplecza laboratoryjno – diagnostycznego (DIAGNOSTYKA, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku, RTG, TK). Oraz współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej.

Wyżywienie zapewnia firma EDEN ze Słupska.

Oddział współpracuje z innymi oddziałami psychiatrycznymi oraz ośrodkami leczenia uzależnień, z Akademią Pomorską w Słupsku, Wojewódzkim Zespołem Szkół Policealnych w Słupsku, których studenci/uczniowie w ramach zajęć odbywają praktyki zawodowe w oddziale.

Po zakończeniu leczenia w oddziale psychiatrycznym jest proponowana kontynuacja terapii w innych strukturach CZP w Słupsku:

 • oddziale dziennym nr 1
 • poradni zdrowia psychicznego /PZP/
 • zespole leczenia środowiskowego /ZLŚ/
 • poradni leczenia uzależnień /Poradnia U/
 • oddziale dziennym leczenia uzależnień od alkoholu
 • Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu /COTUA/

lub w innych podmiotach leczniczych.