Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
telefon: 59 83-22-576

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży
telefon: 59 84-49-182

Poradnia wchodzi w skład Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku i współpracuje z pozostałymi strukturami CZP zapewniając w ten sposób ciągłość opieki nad pacjentem.

W ramach podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy, świadczy bezpłatne usługi medyczne z zakresu zdrowia psychicznego dorosłym, dzieciom i młodzieży.

Do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie. Potrzebne jest skierowanie do psychologa.

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych oferuje pomoc psychiatryczną i psychologiczną w przypadku chorób psychicznych takich jak schizofrenia, zaburzenia urojeniowe, zaburzenia nastroju w postaci depresji lub stanów maniakalnych, oraz innych zaburzeń takich jak nerwice, zaburzenia lękowe z napadami lęku, fobie, zaburzenia somatyzacyjne, nerwice natręctw, reakcje na stres, zaburzenia adaptacyjne , zaburzenia odżywiania, zaburzenia snu, dysfunkcje seksualne, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychiczne wynikające z nadużywania substancji psychoaktywnych, upośledzenia umysłowe i inne, nie wymienione zaburzenia, upośledzające adaptację w środowisku.

W skład świadczeń zdrowotnych oferowanych w ramach PZP dla Dorosłych wchodzą:

 • diagnostyka psychiatryczna
 • farmakoterapia
 • psychoedukacja rodzin i pacjentów
 • skierowani na badania diagnostyczne
 • badanie EEG
 • kontrola wagi i poziomu glukozy (w ramach profilaktyki zespołu metabolicznego)
 • diagnostyka psychologiczna
 • psychoterapia indywidualna
 • psychoterapia rodzinna
 • interwencja kryzysowa (wsparcie psychospołeczne)
 • wydawanie zaświadczeń dla potrzeb orzeczniczych (ZUS, Komisja Orzekająca o Niepełnosprawności, dla potrzeb Sądu i Prokuratury)