Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2020 roku przystąpiliśmy do pilotażowego programu centrum zdrowia psychicznego. W ramach programu uruchomiony został w Poradni Zdrowia Psychicznego Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny, który funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00.
W razie braku możliwości osobistego dotarcia do Punktu możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerem
59 83 22 577 lub 574-700-433 w godzinach pracy Punktu.

Zadania Punktu Zgłoszeniowo – Koordynacyjnego:

  • udzielanie informacji o zakresie działania centrum i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej
  • przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK, uzgodnienie wstępnego planu postępowania oraz udzielenie możliwego wsparcia w zakresie zdefiniowanych potrzeb
  • uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego, w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia
  • w przypadkach tego wymagających wskazanie miejsca niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej
  • udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przypadkach tego wymagających