2021-02-25 Spotkanie w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Słupsku

25 lutego 2021 rok w Punkcie Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Słupsku przedstawicielki Słupskiego Centrum Zdrowia Psychicznego Pani Małgorzata Jarystow – kierownik Słupskiego Centrum Zdrowia Psychicznego oraz Pani Magdaleny Piekarec - Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku spotkały się  z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Punkt Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest nową komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku a zarazem i nowym miejscem w Słupsku w którym to osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej np. utrata zatrudnienia, śmierć bliskiej osoby, rozpad związku, czy doznanie przemocy w rodzinie mogą liczyć na interdyscyplinarną pomoc i wsparcie specjalistów.

Spotkanie w Punkcie Interwencji Kryzysowej to jeden z elementów budowania lokalnej sieci oparcia społecznego w ramach modelu środowiskowej opieki psychiatrycznej. To również wzajemne wypracowanie zasad współpracy pomiędzy jednostkami pomocy społecznej a Słupskim Centrum Zdrowia Psychicznego w obszarze zdrowia psychicznego a także przedstawienie zakresu działania Centrum i wskazanie drogi postępowania w sytuacjach kryzysu psychicznego.

Link do artykułu strona MOPR: https://mopr.slupsk.pl/strona/spotkanie-z-przedstawicielkami-slupskiego-centrum-zdrowia-psychicznego