2021-03-11 Spotkania z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku

11 marca 2021 roku gośćmi Słupskiego Centrum Zdrowia Psychicznego byli pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Spotkanie zostało podzielone na dwie części. W pierwszej części pracownicy MOPR w Słupsk zapoznali się z organizacją Centrum Zdrowia Psychicznego a także z zasadami funkcjonowania programu pilotażowego obejmującego dorosłych mieszkańców miasta Słupska i powiatu słupskiego. Dużym zainteresowaniem cieszył się Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny do którego to zgłaszają się pacjenci, którzy po raz pierwszy przychodzą na wizytę do Poradni Zdrowia Psychicznego. Przez ten Punkt mogą również zostać zgłoszone osoby, które w odczuciu najbliższych, pracownika socjalnego znajduje się w kryzysie psychicznym i potrzebuje w tym zakresie pomocy medycznej. Ponadto przedstawiciele poszczególnych komórek organizacyjnych SCZP tj. Oddziału Psychiatrycznego, Oddziału Dziennego, Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Zespołu Leczenia Środowiskowego opowiedzieli o swojej pracy z pacjentem w kryzysie psychicznym o warunkach przyjęcia do Oddziału Dziennego a także o zasadach objęcia pacjenta świadczeniami medycznymi w jego miejscu zamieszkania. W drugiej części spotkania pracownicy socjalni Ośrodka, zgodnie   ze wcześniej zaproponowaną przez siebie tematyką szkolenia, uczestniczyli w edukacji w zakresie psychogeriatrii oraz postępowania z klientem w kryzysie psychicznym.

Tym spotkaniem Słupskie Centrum Zdrowia Psychicznego rozpoczęło cykl spotkań edukacyjnych z zakresu psychopatologii i postępowania z pacjentami/klientami w kryzysie psychicznym