Covid-19

K O M U N I K A T

CENTRUM  ZDROWIA PSYCHICZNEGO W SŁUPSKU W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ DOTYCZĄCĄ ZAKAŻEŃ SARS-CoV-2,  WSTRZYMUJE ODWIEDZINY WE WSZYSTKICH ODDZIAŁACH STACJONARNYCH CZP DO ODWOŁANIA