Prawa Pacjenta

Pacjent ma prawo do:

 1. ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ODPOWIADAJĄCYCH WYMAGANIOM AKTUALNEJ WIEDZY MEDYCZNEJ;
 2. INFORMACJI O SWOIM STANIE ZDROWIA;
 3. ZACHOWANIA W TAJEMNICY, PRZEZ OSOBY UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z PACJENTEM, W SZCZEGÓLNOŚCI Z JEGO STANEM ZDROWIA;
 4. WYRAŻENIA ZGODY ALBO ODMOWY NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;
 5. ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH;
 6. POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI W CZASIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;
 7. DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ DOTYCZĄCEJ STANU ZDROWIA ORAZ UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;
 8. ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA;
 9. POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO;
 10. OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ;
 11. PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE.

W razie pytań, prosimy o kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta: ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa

Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590 (czynna całą dobę)

www.bpp.gov.pl 

Ministerstwo Zdrowia - Prawa Pacjenta

pliki do pobrania