Spotkania rodzin

,,Podstawową decyzją emocjonalną w stosunku do drugiego człowieka,

jest decyzja zbliżania się do niego lub oddalenia”

Antoni Kępiński

Pojawiająca się choroba psychiczna w rodzinie lub u osoby bliskiej, jest często trudnym momentem zarówno dla samego chorego jak i jego środowiska. Wsłuchując się w Państwa potrzeby stworzyliśmy cykl spotkań na których zostaną poruszone tematy dotyczące w/w zagadnienia wraz z formami pomocy instytucjonalnej.

Spotkania będą odbywały się cyklicznie w pierwszy i trzeci wtorek m-ca od godziny  1300 do 1500 
w sali 120 na I piętrze- Oddział Dzienny nr 1- oranżeria w CZP w Słupsku, ul. Obrońców Wybrzeża 4.

Prowadzącymi są specjaliści z różnych dziedzin zatrudnieni w CZP w Słupsku.  Poniżej znajdują się tematy wraz z datami ich prezentacji.

04.04.2023 r. - Emocje i potrzeby - ważny element zdrowia psychicznego

18.04.2023 r. - Rehabilitacja psychiatryczna. Psychoterapia indywidualna i grupowa, socjoterapia.

02.05.2023 r. - Spotkanie odwołane.

16.05.2023 r. - Jak pomóc osobie w kryzysie psychicznym- formy komunikacji, towarzyszenie w chorobie.