Numery telefonów CZP w Słupsku

Oddział Psychiatryczny
telefon: 59 83-22-546

Izba Przyjęć
telefon: 59 83-22-541

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
telefon: 59 83-22-576

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
telefon: 59 84-49-182

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Od Alkoholu oraz Oddział Dzienny Nr 2 Terapii Uzależnień Od Alkoholu
telefon: 59 83-22-569

Poradnia Terapii Uzależnienia Od Substancji Psychoaktywnych
telefon: 59 83-22-557

Oddział Dzienny Nr 1 Dla Chorych Psychicznie
telefon: 59 83-22-577

Oddział Dzienny Nr 1 Grupa 2 (Grupa Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości)
telefon: 59 83-22-578

Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Słupsku
Numer telefonu stacjonarnego: 59 83-22-562
Numer telefonu komórkowego: 605-993-443,