Oddział Dzienny Nr 1

telefony: 59 83-22-578,   504 238 904
e-mail: oddzial.dzienny1@psychiatria-slupsk.pl

Oddział Dzienny Nr 1 zajmuje się diagnostyką, psychoterapią i rehabilitacją osób dorosłych z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, które nie wymagają leczenia w oddziale stacjonarnym. Oddział mieści się w bloku C na I piętrze obok Poradni Zdrowia Psychicznego.
W ramach oddziału funkcjonują trzy grupy terapeutyczne:

GRUPA I dla osób, które doświadczyły kryzysu psychotycznego z rozpoznaniami:

 • ostrych zaburzeń psychotycznych
 • schizofrenii
 • zaburzeń schizoafektywnych
 • choroby afektywnej dwubiegunowej
 • choroby afektywnej jednobiegunowej
 • choroby psychicznej z współistniejącym uzależnieniem od substancji psychoaktywnych w co najmniej 3 miesięcznej abstynencji;

GRUPA II dla osób w kryzysie psychicznym i z zaburzeniami psychicznymi:

 • zaburzenia adaptacyjne
 • zaburzenia lękowo – depresyjne
 • zaburzenia lękowe uogólnione/ z napadami lęku panicznego
 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzenia osobowości

GRUPA III dla osób po kryzysie psychotycznym z objawami uniemożliwiającymi wielogodzinny pobyt w oddziale oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Praca terapeutyczna jest dostosowana do potrzeb i możliwości poszczególnych grup i jej członków. Obejmuje:

 • specjalistyczną opiekę lekarską i pielęgniarską
 • społeczność terapeutyczną
 • psychoterapię indywidualną i grupową
 • socjoterapię grupową, min. trening funkcji poznawczych, umiejętności społecznych, kulinarny, budżetowy, higieniczny
 • psychoedukację
 • trenigi relaksacji i mentalizacji
 • terapię ruchem, arteterapię, muzykoterapię
 • elementy psychodramy
 • warsztaty
 • zajęcia poza oddziałem, min. wyjścia do muzeum, biblioteki, kawiarni, kina, teatru.

W ramach usług świadczonych w oddziale odbywają się spotkania zespołu terapeutycznego z rodzinami pacjentów w ostatni wtorek miesiąca:

 • spotkania indywidualne od godz. 15.00 do 15.45
 • spotkanie grupowe od 16.00 do 17.30

Aby rozpocząć terapię należy zgłosić się do sekretariatu w PZP (gabinet 140) lub Oddziału Dziennego Nr 1 (gabinety 107 lub 119) ze skierowaniem od lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego. O przyjęciu do oddziału i rodzaju grupy decyduje zespół terapeutyczny w składzie:

 • lek. med. Joanna Kasperek – specjalista psychiatra, psychoterapeuta
 • mgr Bożena Fijałkowska – terapeuta środowiskowy, terapeuta zajęciowy, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego
 • mgr Artur Kowalewski – psycholog, psychoterapeuta
 • mgr Aleksandra Polewiak – psycholog, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego
 • mgr Aleksandra Christyniuk – psycholog, psychotraumatolog, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego
 • mgr Joanna Swornowska – terapeuta zajęciowy
 • mgr Magdalena Piegza – psycholog, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego.

Czas trwania terapii: proces terapeutyczny trwa 12 tygodni.
Godziny pracy oddziału: zespół terapeutyczny pracuje od 7.35 do 15.05
zajęcia terapeutyczne odbywają się od 8.00 do 14.00

Dodatkowe informacje:

 • Pacjent może być przyjęty do oddziału bez ubezpieczenia zdrowotnego, jednak skierowanie jest konieczne.
 • Zapisy na oddział odbywają się po osobistym przybyciu osoby zainteresowanej. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych w obecności opiekuna ustawowego.
 • Pacjent w trakcie pierwszego spotkania musi wykazać się dowodem osobistym i wyrazić zgodę.