Oddział Dzienny Nr 1

telefon: 59 83-22-578 – Oddział Dzienny nr1 Grupa 2 (Grupa Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości)
mail: oddzial.dzienny1@psychiatria-slupsk.pl

Oddział Dzienny Nr 1 od marca 2016r. jest zlokalizowany na ul. Obrońców Wybrzeża 4 i jest kontynuacją pracy zespołu terapeutycznego prowadzonego przez lata na ul. Wojska Polskiego 50.

Proponowana forma leczenia skierowana jest do pacjentów:

 • bez wskazań do leczenia całodobowego w stanie psychicznym umożliwiającym skorzystanie z psychoterapii;
 • po pobycie w szpitalu jako kontynuacja leczenia;
 • u których dotychczasowe leczenie ambulatoryjne nie było skuteczne;
 • u których ustalenie rozpoznania w warunkach ambulatoryjnych jest trudne.

Praca terapeutyczna z pacjentami obejmuje oddziaływania biologiczne, psychologiczne  i socjoterapeutyczne dostosowane do aktualnego stanu zdrowia pacjenta. Odbywa się na zasadach społeczności w małej grupie terapeutycznej.

Pobyt w oddziale stanowi element szerszego programu terapeutycznego w skład którego wchodzą m.in. opieka ambulatoryjna, indywidualne spotkania interwencji kryzysowej osób uczestniczących w terapii, spotkania rodzin osób chorujących na choroby psychiczne znajdujące się w oddziale.

Poprawę zdrowia uzyskuje się przez leczenie farmakologiczne i równorzędnie stosowane metody pozabiologiczne: 

 • specjalistyczna opieka lekarska i pielęgniarska
 • psychoterapia indywidualna
 • społeczność terapeutyczna
 • socjoterapia grupowa
 • treningi: umiejętności społecznych, kulinarny, budżetowy, higieniczny
 • psychoedukacja
 • interwencje kryzysowe
 • terapia zajęciowa
 • muzykoterapia, relaksacja
 • spacery
 • rekreacja
 • wyjścia do miasta: muzeum, kino, teatr, kawiarnia

O przyjęciu decyduje zespół terapeutyczny Oddziału Dziennego, w skład którego wchodzą:

 • lek. med. Joanna Kasperek, specjalista psychiatra i psychoterapeuta;
 • mgr Bożena Fijałkowska – terapeuta środowiskowy, terapeuta zajęciowy;
 • mgr Artur Kowalewski – psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia;
 • mgr Kamila Gil – pracownik socjalny;

Rozmowy kwalifikacyjne prowadzi również mgr Grażyna Hennig – psycholog, psychoterapeuta.

Pacjent, który kwalifikuje się do rozpoczęcia terapii, może być przyjęty bez ubezpieczenia zdrowotnego, jednak konieczne jest skierowanie z Poradni Zdrowia Psychicznego lub od lekarza rodzinnego. Zapisy na oddział odbywają się osobiście, w przypadku osób ubezwłasnowolnionych w obecności opiekuna ustawowego. Pacjent w trakcie pierwszego spotkania musi okazać się  dowodem osobistym oraz wyrazić  zgodę na leczenie w oddziale. W zajęciach grupy terapeutycznej mogą uczestniczyć osoby w wieku 18-65 lat.

Długość leczenia w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym trwa 12 tygodni, jednak bywa, że czas ten jest modyfikowany i dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta, stanu psychicznego chorego, tempa realizacji celów terapii określonych w indywidualnym planie leczenia. Przed wypisaniem pacjenta z oddziału tworzony jest plan kontynuowania leczenia przy współpracy z innymi wyspecjalizowanymi placówkami.

Grupa z zaburzeniami psychotycznymi, prowadzi zajęcia grupowe dla osób dorosłych:

 • z chorobami psychicznym ( schizofrenia i zaburzenia schizotypowe, choroby afektywne);
 • z ograniczonymi zaburzeniami psychicznymi;
 • z współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych, jednak wymagany jest dłuższy okres abstynencji;
 • z  upośledzeniem umysłowym stopnia lekkiego;

Zajęcia grupowe prowadzone są od 8:15 do 13:00

Można zauważyć wiele czynników leczących, jakie wynikają z pracy w grupie. Ta niewielka społeczność pozwala na pełnienie różnych ról i sprawdzenie swoich możliwości oraz zaangażowania przy wykonywaniu poszczególnych zadań. Sama świadomość, że nie jest się odosobnionym w swoich problemach, daje możliwość większego zaangażowania w proces leczenia. Podczas obserwowania innych, którym się udało, można spróbować przezwyciężyć własne objawy związane z chorobą. Wsparcie  jakie daje grupa  stwarza atmosferę  zrozumienia, a to zwiększa poczucie bezpieczeństwa osób uczestniczących w terapii.

Zajęcia te wpływają na uspołecznianie osób chorych i poprawę stanu psychicznego. Jest to bardzo cenne doświadczenie. Grupa daje możliwość poczucia przynależności, samorealizacji, zaspokojenie potrzeby szacunku oraz uznania, co ułatwia odnalezienie się w świecie.

Spotkania indywidualne o godzinie 13:00 prowadzone są raz na tydzień z terapeutą i trwają 40 min. Jest również możliwość skorzystania ze spotkań indywidualnych z pracownikiem socjalnym.

Prowadzone przede wszystkim w formie wsparcia, pozwalają na stworzenie intensywnego programu terapeutycznego umożliwiającego poznanie pacjenta i określenie jego potrzeb i możliwości. Atutem takiego rozwiązania jest duży komfort terapii w kontakcie z jednym terapeutą, podczas którego pacjent ma większą łatwość w pogłębianiu rozumienia siebie i innych.

Podczas pobytu w Oddziale Dziennym nr 1 w czasie pandemii dbamy o bezpieczeństwo zarówno pacjenta jak i zespołu leczącego stosując odpowiednie środki ochrony osobistej oraz zachowujemy procedury dotyczące przebywania w większej grupie osób np. dostosowanie odległości między poszczególnymi osobami, noszenie maseczek, dezynfekcja rąk.

Harmonogram pracy Oddziału Dziennego nr 1

l.p

Zajęcia

Godziny

1

Przyjęcie z wywiadem COVID

8:15-8:30

2

Śniadanie

8:30-8:45

3

Przerwa, wydanie leków o 8:50

8:45-9:00

4

Społeczność

9:00-10:00

5

Przerwa

10:00-10:15

6

Zajęcia cz.1

10:15-11:00

7

Przerwa

11:00-11:15

8

Zajęcia cz.2

11:15-11:45

9

Przerwa

11:45-12:00

10

Podsumowanie

12:00-12:30

11

Obiad

12:30

12

Rozmowy indywidualne wg harmonogramu

13:00-13:45

Konsultacje lekarskie odbywają się przed przyjęciem, 1x w tygodniu oraz w każdej nagłej potrzebie.