Oddział Dzienny Nr 2 Terapii Uzależnień od Alkoholu

telefon: 59 83-22-569
mail: oddzial.dzienny2@psychiatria-slupsk.pl

Oddział Dzienny Nr 2 Terapii Uzależnień od Alkoholu Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku ul. Obrońców Wybrzeża 4 czynny codziennie w godzinach 8-15.

Godziny przyjęć pacjentów pierwszorazowych codziennie od 8 do 15. W godzinach przyjęć można zgłaszać się bez wcześniejszej rejestracji. Rejestracja znajduje się na I piętrze w pokoju 124.

Prosimy o zabranie aktualnego dowodu potwierdzającego ubezpieczenie.

Osobom uzależnionym od alkoholu nieubezpieczonym przysługuje prawo do bezpłatnego świadczenia. Nasi pacjenci nie płacą za terapię. Koszty leczenia pokrywane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie zawieranych kontraktów z NFZ.

Zespół Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień od Alkoholu:
Jesteśmy grupą ludzi specjalizujących się w szeroko pojętej psychoterapii uzależnień, mamy za sobą bogate doświadczenie zawodowe, wiedzę praktyczną, umiejętności pomagania.

Oferujemy następujące usługi :
 • terapia uzależnienia w trybie dziennym trwająca 8 tygodni
Jeżeli zastanawiasz się czy z masz problem z piciem alkoholu, odpowiedz sobie na poniższe pytania:
 • znasz stan wewnętrznego napięcia połączony z chęcią natychmiastowego wypicia alkoholu
 • wypicie alkoholu przynosi Ci ulgę
 • masz coraz więcej kłopotów związanych z Twoim piciem
 • wiele razy postanowiłeś, że od jutra przestaniesz pić
 • trudno Ci przestać pić, gdy już zaczniesz
 • zdarzyło się, że piłeś kilka dni pod rząd
 • zauważyłeś inną niż dawniej reakcję na alkohol
 • doświadczasz przykrych dolegliwości fizycznych i psychicznych po przerwaniu picia
 • następnego dnia poprawiasz sobie samopoczucie alkoholem
 • coraz częściej czujesz się winny temu, że pijesz
 • bliscy mówią Ci, że za dużo pijesz
 • prowadziłeś pojazd po wypiciu alkoholu
Jeżeli odpowiedziałeś (-aś) twierdząco chociażby na jedno pytanie zgłoś się do Oddziału Dziennego, by
 • dowiedzieć się na czym polega Twój problem/li>
 • nauczyć się rozpoznawać głód alkoholowy/li>
 • uzyskać odpowiedzi na pytania jak konstruktywnie radzić sobie z problemem alkoholowym/li>
 • poprawić relacje w rodzinie

Leczenie:
Leczenie pacjentów w Oddziale Dziennym Nr 2 podlega określonym procedurom diagnostyczno- terapeutycznym i medycznym. Obejmuje procedurę przyjmowania pacjenta do programu oraz kolejne etapy postępowania terapeutycznego.
Celem zapewnienia warunków uwzględniających specyfikę leczenia uzależnienia wprowadzony został Regulamin Oddziału oraz forma zgody pacjenta na udział w programie leczenia zwana „kontraktem terapeutycznym”

Przyjmowanie pacjenta:
Pacjenci przyjmowani są do Oddziału Dziennego Nr 2 ze skierowaniem od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej (w tym poradni leczenia uzależnień) upoważniające do bezpłatnych świadczeń medycznych. Skierowanie określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.07.2012 r.
Pacjenci są przyjmowani po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub osobiście, a w przypadku nie zgłoszenia się w odpowiednim terminie pacjent może być przyjęty w miarę wolnych miejsc lub ustalenia nowego terminu.

   Podstawowy program terapii uzależnień obejmuje:
 • zawarcie kontraktu terapeutycznego,
 • diagnoza problemowa,
 • praca nad głodem alkoholowym,
 • rozpoznanie własnego uzależnienia, praca nad tożsamością osoby uzależnionej,
 • praca nad rozpoznaniem psychologicznych mechanizmów uzależnienia,
 • trenowanie umiejętności służących zdrowieniu w chorobie alkoholowej,
 • zapobieganie nawrotom choroby,
 • budowanie sieci wsparcia, korzystanie ze wspólnoty AA.



Ważne adresy:

Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Starzyńskiego 6 76-200 Słupsk

Centrum Trzeźwości Krokus ul. Sienkiewicza 7 76-200 Słupsk

Punkt Pomocy dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie Ofiar Przemocy w Rodzinie Tama ul Jana Pawła II na VI piętrze 76-200 Słupsk

Niebieska Linia -pomoc ofiarom przemocy domowej 0 800 120 002