Oddział psychiatryczny

tel. 59 83-22-546
kom. 515-068-963
mail: lko@psychiatria-slupsk.pl
mail: oddzialowa@psychiatria-slupsk.pl

Obecnie oddział psychiatryczny działa w strukturach Słupskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 4 w Słupsku. Jest oddziałem ogólnopsychiatrycznym dla osób dorosłych i udziela świadczeń w zakresie leczenia kryzysów w przebiegu chorób psychicznych, uzależnień, zaburzeń nerwicowych i osobowości.

Lekarzem Kierującym Oddziałem jest specjalista psychiatrii Alicja Sztelwander.

Oddział  posiada kadrę: specjalistów psychiatrii (w tym lekarz kierujący oddziałem), lekarzy rezydentów, psychologów, pielęgniarki, terapeutów zajęciowych, opiekuna medycznego, ratowników medycznych, pracownika socjalnego, sekretarek medycznych, pracownika gospodarczego.

/Na parterze, 2 i 3 piętrze znajdują się sale chorych i gabinety zabiegowe, na 2 piętrze znajdują się gabinety lekarskie i psychologiczne, na parterze znajdują się sale do terapii zajęciowej i grupowej/.

Na czas restrykcji pandemicznych na terenie oddziału jest wydzielony obszar leczenia i izolacji pacjentów z infekcją SARS COV-2.

W oddziale jest ustalany indywidualny plan diagnostyczno – terapeutyczny.

Stosowane są następujące formy oddziaływania terapeutycznego:

 • Farmakoterapia,
 • pomoc i wsparcie psychologiczne,
 • psychoterapia indywidualna i grupowa,
 • psychoedukacja,
 • psychoedukacja rodzin,
 • spotkania rodzinne,
 • trening umiejętności społecznych,
 • terapia zajęciowa,
 • spotkania społeczności terapeutycznej,
 • spacery pod opieką terapeuty,
 • pomoc socjalna.

Indywidualny kontakt telefoniczny rodzin z personelem jest sugerowany każdego dnia w godzinach 13.00 – 15.00. Z uwagi na trudności w identyfikacji osób dzwoniących, zachowanie tajemnicy lekarskiej i niemożność informowania przez telefon przekazywanie informacji klinicznych o pacjencie podlega szczególnym ograniczeniom.

Proponowane godziny odwiedzin: 15.00 – 17.00

Niedozwolone jest naruszanie dóbr osobistych i praw innych pacjentów w postaci rozpowszechniania ich wizerunku, w tym zdjęć innych pacjentów, oraz innych informacji wrażliwych.

Oddział zapewnia przechowanie cennych przedmiotów i pieniędzy w depozycie oddziału.

Oddział  nie odpowiada za rzeczy pozostawione przy pacjencie.

Oddział współpracuje z innymi oddziałami psychiatrycznymi oraz ośrodkami leczenia uzależnień, z Akademią Pomorską w Słupsku, Wojewódzkim Zespołem Szkół Policealnych w Słupsku, których studenci/uczniowie w ramach zajęć odbywają praktyki zawodowe w oddziale.

Po zakończeniu leczenia w oddziale psychiatrycznym jest proponowana kontynuacja terapii w innych strukturach CZP w Słupsku:

 • oddziale dziennym nr 1
 • poradni zdrowia psychicznego /PZP/
 • zespole leczenia środowiskowego /ZLŚ/
 • poradni leczenia uzależnień /Poradnia U/
 • oddziale dziennym leczenia uzależnień od alkoholu
 • Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu /COTUA/

lub w innych podmiotach leczniczych.