Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży
telefon: 59 84-49-182

Oferta Poradni skierowany jest dla osób poniżej 18 roku życia. Rejestracja jest czynna w godzinach: 7:30 – 18:00, od poniedziałku do piątku. Informacje dotyczące pracy poradni, a także możliwości rejestracji można uzyskać pod numerem telefonu – 59 832 25 76. Aby umówić się na wizytę w poradni nie potrzebne jest skierowanie.

W Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży istnieje możliwość skorzystania z pomocy:

  • lekarza psychiatry;
  • psychologa.

WAŻNE! Aby każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia, na wizytę lekarską obowiązkowo przyszło w towarzystwie OPIEKUNA PRAWNEGO. Jeśli dziecko przebywa w placówce opiekuńczo - wychowawczej, wskazane jest, aby towarzyszył dziecku również indywidualny opiekun z placówki. Jeśli opiekunem prawnym nie jest rodzic, powinien on posiadać przy sobie oryginał zaświadczenia z Sądu Rodzinnego o opiece prawnej nad dzieckiem. Tylko opiekun prawny, obecny każdorazowo podczas konsultacji, może wyrazić zgodę na leczenie dziecka. Zgodnie z przepisami polskiego prawa, bez obecności opiekuna prawnego na wizycie, lekarz może jedynie zbadać dziecko i ocenić czy nie istnieje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia dziecka, nie może zlecić farmakoterapii.

Udając się na wizytę warto przynieść ze sobą:

  • książeczkę zdrowia dziecka
  • karty informacyjne ze szpitala, jeśli były hospitalizacje
  • dokumentację medyczną od innych specjalistów, jeśli dziecko jest pod opieką, wyniki badań
  • opinię z przedszkola, szkoły – dotycząca funkcjonowania i relacji z innymi dziećmi lub wszelkie wydane opinie psychologiczno-pedagogiczne bądź od logopedy.

Personel:

  • Katarzyna Błachut-Cholewa - lekarz psychiatra
  • Jarosław Kaczmarek - lekarz psychiatra
  • Aleksandra Jaworska-Kołatka - psycholog, psychoterapeuta (nurt behawioralno-poznawczy)
  • Jolanta Drwięga - pracownik rejestracji