Oddział Psychiatryczny

tel. 59 83-22-546
kom. 515-068-963
mail: ordynator@psychiatria-slupsk.pl
mail: oddzialowa@psychiatria-slupsk.pl

Oddział Psychiatryczny w Słupsku powstał w 1970 roku. Jego założycielem i pierwszym ordynatorem był specjalista psychiatra Eugeniusz Szkop. Obecnie oddział psychiatryczny działa w strukturach Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku. Jest oddziałem ogólnopsychiatrycznym, stacjonarnym, koedukacyjnym.

Posiada 50 łóżek psychiatrycznych. Mieści się w 4-piętrowym budynku dawnego Szpitala przy ul. Obrońców Wybrzeża 4 w Słupsku. Na parterze i 2 piętrze są sale chorych i gabinety zabiegowe, na 1 piętrze znajdują się gabinety lekarskie i psychologiczne, sala odpraw, sale do terapii zajęciowej i grupowej. Oddział posiada doskonałą, specjalistyczną, profesjonalną kadrę medyczną, która stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Personel zatrudniony w oddziale cechuje się życzliwością, otwartością oraz dużym poczuciem empatii. Są to:

 • lek. w dziedzinie specjalista psychiatrii ( w tym ordynator oddziału)
 • lek. w trakcie specjalizacji;
 • psycholodzy;
 • terapeuci zajęciowi;
 • pielęgniarki;
 • opiekun medyczny
 • ratownicy medyczni,
 • ksiądz kapelan;
 • pracownik gospodarczy

Oddział Psychiatryczny świadczy usługi dla osób dorosłych w zakresie leczenia:

 • chorób psychicznych ( schizofrenia i zaburzenia schizotypowe, choroby afektywne)
 • organicznych zaburzeń psychicznych;
 • zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych;
 • zespołów zależności alkoholowej, psychoz alkoholowych, abstynenckich zespołów alkoholowych;
 • zaburzeń nerwicowych;
 • zaburzeń osobowości i zachowania;
 • upośledzeń umysłowych.

Oddział Psychiatryczny korzysta z zaplecza laboratoryjno – diagnostycznego
(Diagnostyka, WSzS w Słupsku, RTG, TK).
Stosowane formy leczenia:

 • farmakoterapia;
 • terapia ruchu;
 • zajęcia relaksacyjne;
 • psychoedukacja;
 • trening umiejętności społecznych;
 • muzykoterapia;
 • psychorysunek;
 • spotkania społeczności terapeutycznej;
 • spacery pod opieką terapeuty;

Oddział współpracuje z innymi placówkami o podobnym profilu, z Akademią Pomorską w Słupsku, Wojewódzkim Zespołem Szkół Policealnych w Słupsku, gdzie studenci/uczniowie w ramach zajęć odbywają praktyki zawodowe w oddziale.