Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2020 roku przystąpiliśmy do pilotażowego programu centrum zdrowia psychicznego. W ramach Poradni Zdrowia Psychicznego funkcjonują dwa Punkty Zgłoszeniowo – Koordynacyjne funkcjonujące od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00.

 • Punkt Zgłoszeniowo - Koordynacyjny  CZP w Słupsku (parter)
  Obrońców Wybrzeża 4,
  76 -200 Słupsk
  tel: 59 83 22 577,  574 700 433
  e-mail: pzk@psychiatria-slupsk.pl
   
 • Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny CZP w Słupsku (parter)
  3-go Maja 96
  76-200 Słupsk
  tel: 59 723 50 66, 574 700 587
  e-mail: pzk2@psychiatria-slupsk.pl

Do jednego z Punktów Zgłoszeniowo- Koordynacyjnego pacjenci mogą zgłaszać się osobiście lub telefonicznie w godzinach funkcjonowania Punktu.

Zadania Punktu Zgłoszeniowo – Koordynacyjnego:

 • udzielanie informacji o zakresie działania centrum i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej
 • przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK, uzgodnienie wstępnego planu postępowania oraz udzielenie możliwego wsparcia w zakresie zdefiniowanych potrzeb
 • uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego, w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia
 • w przypadkach tego wymagających wskazanie miejsca niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej
 • udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przypadkach tego wymagających