RODO

Szanowna/y Pani/Panie

na postawie art.13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku
  ul. Obrońców Wybrzeża 4
  76-200 Słupsk
  tel. 59 8322555
  sekretariat@psychiatria-slupsk.pl
   
 • istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych:
  Pan Konrad Szadkowski
  Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku
  ul. Obrońców Wybrzeża 4
  76-200 Słupsk
  tel. 59 8322555
  iod@psychiatria-slupsk.pl 
   
 • Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku w celu realizacji świadczeń medycznych na podstawie art.6 ust 1 lit c i art. 9 ust.1 lit. h (RODO);

 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane na podstawie przepisów prawa do organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, organów nadzorczych, systemu informacji medycznej;
   
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z odpowiednią kategorią archiwalną;
   
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych także do przenoszenia danych;
   
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego;
   
 • dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu przez Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku;
   
 • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne ale koniecznie do właściwej realizacji świadczeń medycznych przez Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udzielenie Pani/Panu świadczeń medycznych.