telefon: 59 83-22-576

Poradnia wchodzi w skład Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku i współpracuje z pozostałymi strukturami CZP zapewniając w ten sposób ciągłość opieki nad pacjentem.

W ramach podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy, świadczy bezpłatne usługi medyczne z zakresu zdrowia psychicznego dorosłym, dzieciom i młodzieży.

Do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie. Potrzebne jest skierowanie do psychologa.

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych oferuje pomoc psychiatryczną i psychologiczną w przypadku chorób psychicznych takich jak schizofrenia, zaburzenia urojeniowe, zaburzenia nastroju w postaci depresji lub stanów maniakalnych, oraz innych zaburzeń takich jak nerwice, zaburzenia lękowe z napadami lęku, fobie, zaburzenia somatyzacyjne, nerwice natręctw, reakcje na stres, zaburzenia adaptacyjne , zaburzenia odżywiania, zaburzenia snu, dysfunkcje seksualne, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychiczne wynikające z nadużywania substancji psychoaktywnych, upośledzenia umysłowe i inne, nie wymienione zaburzenia, upośledzające adaptację w środowisku.

W skład świadczeń zdrowotnych oferowanych w ramach PZP dla Dorosłych wchodzą:
– diagnostyka psychiatryczna
– farmakoterapia
– psychoedukacja rodzin i pacjentów
– skierowani na badania diagnostyczne
– badanie EEG
– kontrola wagi i poziomu glukozy /w ramach profilaktyki zespołu metabolicznego/
– diagnostyka psychologiczna
– psychoterapia indywidualna
– psychoterapia rodzinna
– interwencja kryzysowa /wsparcie psychospołeczne/
– wydawanie zaświadczeń dla potrzeb orzeczniczych / ZUS, Komisja Orzekająca       o Niepełnosprawności,dla potrzeb Sądu i Prokuratury/