Poradnia Psychologiczno-Psychoterapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia oferuje dzieciom i młodzieży wsparcie zespołu specjalistów- psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych w ich najbliższym otoczeniu. Jej funkcjonowanie opiera się na współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym.

Poradnia jest czynna: Rejestracja jest czynna:
Poniedziałek 8:00 do 20:00 Poniedziałek 11:00 do 18:35
Wtorek 8:00 do 16:00 Wtorek 8:35 do 16:00
Środa 8:00 do 16:00 Środa 8:35 do 16:00
Czwartek 8:00 do 20:00 Czwartek 11:00 do 18:35
Piątek 8:00 do 15:35 Piątek 8:35 do 16:00

W przypadku wielu zaburzeń psychicznych, pojawiających się w dzieciństwie czy wieku dorastania, można udzielić skutecznej pomocy dzięki interwencjom jak psychoterapia indywidualna i grupowa, terapia rodzinna czy praca z grupą rówieśniczą. Warunkiem jest wczesna reakcja na pojawiające się problemy…

Dla kogo?
• dzieci i młodzieży (do 18. roku życia lub 21. roku życia w przypadku kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej),
• ich rodzin, opiekunów prawnych lub innych osób stanowiących wsparcie społeczne pacjenta.

Pomoc udzielana w Poradni skierowana jest do dzieci i młodzieży z wszelkimi problemami natury psychologicznej, ale niewymagającymi interwencji lekarza psychiatry i farmakoterapii, takimi jak np.:

 • problemy komunikacyjne z rówieśnikami, w nawiązywaniu relacji,
 • trudności szkolne, wychowawcze,
 • problemy rodzinne,
 • trudności wynikające z obecnej sytuacji związanej z pandemią (poczucie samotności, izolacji, problemy z nauką zdalną),
 • zaburzenia rozwojowe,
 • zaburzenia adaptacyjne, lękowe, psychosomatyczne, odżywiania, snu,
 • samookaleczenia, zachowania autodestrukcyjne,
 • zachowania impulsywne, agresja,
 • depresja, itd.

Zakres udzielanych świadczeń w Poradni Psychologicznej dla dzieci:

 1. Porada psychologiczna diagnostyczna.
 2. Porada psychologiczna.
 3. Sesja psychoterapii indywidualnej.
 4. Sesja psychoterapii rodzinnej.
 5. Sesja psychoterapii grupowej.
 6. Sesja wsparcia psychospołecznego.

W sytuacji epidemii porady psychologiczne i sesje psychoterapii mogą być także udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Porady są bezpłatne, finansowane przez NFZ, nie jest wymagane skierowanie.

Uwaga!

Przed podjęciem konsultacji konieczna jest zgoda obu opiekunów prawnych dziecka (jeśli żadnemu z rodziców nie ograniczono władzy rodzicielskiej w zakresie decydowania o sprawach dotyczących leczenia dziecka).

 

Kontakt z Poradnią Psychologiczno-Psychoterapeutyczną dla Dzieci i Młodzieży mieszcząca się w Słupsku przy ul. Tuwima 34:

Numer telefonu: 59 307 07 37 (centrala)

adres e-mail : pppdm@psychiatria-slupsk.pl

Uwaga!

Zachęcamy do zapoznania się ze spotem edukacyjnym, promującym Platformę koordynacyjno-edukacyjno-promocyjną, stworzoną w ramach projektu pn.: „Lepsza przyszłość. Przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży.”:

Link do spotu edukacyjnego: https://fb.watch/mAtSMRnH2e/

Link do strony: https://pomorskiedlaciebie.pl